Locaties en tarief

Voor de spreekuren maak ik gebruik van representatieve locaties waar een rustig gesprek kan plaats vinden.

Ik hanteer de volgende tarieven:

  • € 70 exclusief BTW per uur voor vragen over inkomstenbelasting.
  • € 70 exclusief BTW per uur voor vragen over erfbelasting, schenken en erfrecht.